Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 104/882/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22.05.2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału środków na finansowanie zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego młodych naukowców

 

Na podstawie uchwały nr 18/868/2018 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2018 w sprawie rozdziału dotacji celowej na badania naukowe i rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich ustala się, co następuje

§1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza przedstawiony w tabeli podział środków na finansowanie zadań badawczych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego młodych naukowców.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.