Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 132/885/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia programu studiów podyplomowych „śródlądowe drogi wodne”

 

Na podstawie Regulaminów studiów podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pozytywnie opiniuje program studiów podyplomowych „śródlądowe drogi wodne” stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.