Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 133/885/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie przyznania dyplomów ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych II stopnia

 

Na podstawie § 46 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz uchwały nr 15/798/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2012 r. Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje dyplomy ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia:

Lp. Nazwisko i imię Ostateczny wynik studiów Kierunek studiów
1. Wysoczańska Beata 4,90 architektura krajobrazu
2. Michoń Mateusz 4,73 budownictwo
3. Bala Małgorzata 4,86 geodezja i kartografia
4. Duśko Joanna 4,83 gospodarka przestrzenna
5. Klauzińska Olga 4,87 gospodarka przestrzenna
6. Kołacka Monika 4,81 inżynieria bezpieczeństwa
7. Ledniowska Adrianna 4,87 inżynieria i gospodarka wodna
8. Dziedzic Michał 4,94 inżynieria środowiska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.