Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 140/885/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26.09.2019 r.

w sprawie powołania Kapituły Medalu “Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

 

Na podstawienie Regulaminu Rady Wydziału Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji powołuje Kapitułę Medalu “Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w składzie: dziekan, prodziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych przypisanych do wydziału.

§ 2

Zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie wniosków o przyznanie medalu “Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” oraz podejmowanie decyzji o jego przyznaniu.

§ 3

Zasady przyznawania medalu “Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” określono w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. Traci moc uchwała pojęta na 652. posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 12 czerwca 2001 r. w sprawie zasad nadawania medalu „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – Regulamin przyznawania medalu dokument Word 2007, 23.82 KB
2019-10-10 14:16
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – wzór wniosku o nadanie medalu dokument Word 2007, 24.05 KB
2019-10-10 14:16