Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


A. Członkowie z głosem stanowiącym

Profesorowie

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący rady dyscypliny

2. prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański – zastępca przewodniczącego rady dyscypliny

3. prof. dr hab. Leszek Kuchar

4. prof. dr hab. Beata Raszka

Profesorowie uczelni

5. dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. UPWr

6. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWr

7. dr hab. Krystyna Bryś, prof. UPWr

8. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr

9. dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. UPWr

10. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. UPWr

11. dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. UPWr

12. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr

13. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. UPWr

14. dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. UPWr

15. dr hab. Jacek Leśny, prof. UPWr

16. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr

17. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. UPWr

18. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, prof. UPWr

19. dr hab. inż. Ryszard Pokładek, prof. UPWr

20. dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. UPWr

21. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. UPWr

Adiunkci

22. dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg

23. dr hab. inż. Przemysław Bukowski

24. dr hab. inż. Kazimierz Chmura

25. dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska

26. dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon

27. dr hab. inż. Daniel Garlikowski

28. dr hab. inż. Justyna Hachoł

29. dr hab. inż. Joanna Kamińska

30. dr hab. inż. Robert Kasperek

31. dr hab. inż. Jan Kazak

32. dr hab. inż. Piotr Krajewski

33. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis

34. dr hab. inż. Wojciech Orzepowski

35. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska

36. dr inż. Aleksandra Bawiec

37. dr inż. Paweł Lochyński

38. dr inż. Łukasz Pardela


B. Członkowie z głosem doradczym

1. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

2. dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. UPWr

3. prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban

4. prof. dr hab. Marek Lorenc

5. prof. dr hab. inż. Leszek Romański

6. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski

7. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. UPWr

8. mgr inż. Bogna Buta

9. mgr inż. Karolina Sobieraj