Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


A. Członkowie z głosem stanowiącym


Profesorowie

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski – przewodniczący rady dyscypliny

2. prof. dr hab. inż. Szymon Szewrański – zastępca przewodniczącego rady dyscypliny

3. prof. dr hab. Leszek Kuchar

4. prof. dr hab. Beata Raszka   


Profesorowie uczelni

5. dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. uczelni

6. dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, prof. uczelni

7. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. uczelni

8. dr hab. Krystyna Bryś, prof. uczelni

9. dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. uczelni

10. dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. uczelni

11. dr hab. inż. Justyna Hachoł, prof. uczelni

12. dr hab. inż. Maria Hełdak, prof. uczelni

13. dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. uczelni

14. dr hab. inż. Bartosz Jawecki, prof. uczelni

15. dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. uczelni

16. dr hab. inż. Joanna Kamińska, prof. uczelni

17. dr hab. inż. Robert Kasperek, prof. uczelni

18. dr hab. inż. Jan Kazak, prof. uczelni

19. dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk, prof. uczelni

20. dr hab. inż. Piotr Krajewski, prof. uczelni

21. dr hab. Krzysztof Lejcuś, prof. uczelni

22. dr hab. Jacek Leśny, prof. uczelni

23. dr hab. inż. arch. Aleksandra Lis, prof. uczelni

24. dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. uczelni

25. dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, prof. uczelni

26. dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski, prof. uczelni

27. dr hab. inż. Ryszard Pokładek, prof. uczelni

28. dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska, prof. uczelni

29. dr hab. inż. Tomasz Tymiński, prof. uczelni

30. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. uczelni


Adiunkci

31. dr hab. inż. Przemysław Bukowski

32. dr hab. inż. Kazimierz Chmura

33. dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon

34. dr hab. inż. Robert Głowski

35. dr hab. inż. Wojciech Orzepowski

36. dr hab. inż. Monika Ziemiańska

37. dr inż. Aleksandra Bawiec

38. dr inż. Paweł Lochyński

39. dr inż. Łukasz PardelaB. Członkowie z głosem doradczym


1. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

2. dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. uczelni

3. prof. dr hab. Marek Lorenc

4. prof. dr hab. inż. Leszek Romański

5. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski

6. dr hab. Wiesław Szulczewski, prof. uczelni

7. mgr inż. Bogna Buta

8. mgr inż. Karolina Sobieraj