Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Członkowie z głosem stanowiącym

1.
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. UPWr – przewodniczący rady dyscypliny
Profesorowie
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
3. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
4. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
5. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Profesorowie Uczelni
6. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. UPWr
7. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr
Adiunkci
8. dr hab. inż. Tomasz Hadaś
9. dr hab. inż. Grzegorz Jóźków
10. dr hab. inż. Jan Kapłon
11. dr hab. inż. Marek Trojanowicz
Przedstawiciele dyscypliny ze stopniem naukowym doktora
12. dr inż. Janusz Kuchmister
13. dr inż. Adam Michalski
14. dr inż. Zofia Zięba


Członkowie z głosem doradczym

1. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady
2. prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
Prodziekani
3. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. UPWr
4. dr inż. Piotr Gołuch
Doktoranci
5. mgr inż. Grzegorz Bury
6. mgr inż. Radosław Zajdel