Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


A. Członkowie z głosem stanowiącym

1. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. uczelni – przewodniczący rady dyscypliny

Profesorowie

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski

3. prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

4. prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

5. prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński

Profesorowie uczelni

6. dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. uczelni

7. dr hab. inż. Witold Rohm, prof. uczelni

Adiunkci

8. dr hab. inż. Piotr Gołuch

9. dr hab. inż. Tomasz Hadaś

10. dr hab. inż. Adam Iwaniak

11. dr hab. inż. Grzegorz Jóźków

12. dr hab. inż. Jan Kapłon

13. dr hab. inż. Marek Trojanowicz

Przedstawiciele dyscypliny ze stopniem naukowym doktora

14. dr inż. Janusz Kuchmister

15. dr inż. Adam Michalski

16. dr inż. Zofia Zięba

B. Członkowie z głosem doradczym

1. prof. dr hab. inż. Paweł Śniady

2. Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik

Prodziekani

3. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, prof. uczelni

Doktoranci

4. mgr inż. Grzegorz Bury

5. mgr inż. Radosław Zajdel