Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 120/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie uzupełnienia dokumentacji studiów podyplomowych „wycena nieruchomości”

 

§1

Na podstawie uchwał nr 20/2016 i 50/2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:

§2

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdza opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych „wycena nieruchomości” oraz sylabusy modułów kształcenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.