Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uchwała nr 121/883/2019 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19.06.2019 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego

 

Na podstawie § 73 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Regulaminu wprowadzonego Uchwałą nr 21/2012 Senatu z dnia 30 marca 2012 roku uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wszczyna postępowanie o zatrudnienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Pulikowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Inżynierii Środowiska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.