Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2013

Posiedzenie Rady Wydziału

18.12.2013
Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji odbędzie się 18 grudnia br. (środa) o godzinie 10.15.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Jana Kazaka

11.12.2013
Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Fitrzyk

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Magdaleny Fitrzyk.

Kurs przygotowawczy z rysunku odręcznego dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Krajobrazu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje Kurs przygotowawczy z rysunku odręcznego dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Krajobrazu.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów

23.11.2013
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów