Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Życzenia świąteczne i noworoczne dla wydziału

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
 • Alina Krajewska - Prezes Zarządu Stawy Milickie SA
 • Dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski prof. PŚk - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej
 • Dr inż. Maciej Kostecki - sekretarz techniczny Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
 • Dr inż. Ryszard Kosierb - Dyrektor Oddziału we Wrocławiu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk - Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie
 • Dr hab. inż. Halina Garbalińska, prof. ZUT - Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomoskiego Uniwesytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Dr hab. inż. Ireneusz Kreja - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • DR. M. A. ATMANAND - Director National Institute of Ocean Technology - India
 • Dr., Professor Givi Gavardashvili - Director of Water Management Institute of the Georgian Tecnical University - Tbilisi
 • Drukarnia ELMA
 • Dziekan prof. dr hab. inż. Stanisław Baran wraz z Pracownikami i Studentami Wydziału Agrobioinżynierii Uniwerstytetu Przyrodniczego w Lublinia
 • Dyrekcja i zespół Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu
 • Dyrektor Joanna Gustkowska wraz z Pracownikami Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • Dyrektor Krzystof Książyński wraz z Zespołem Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Ewa Skupińska - redakcja Gospodarki Wodnej
 • Hunan Agricultural University, Chiny
 • Hydrogeometal
 • Hydrosystem
 • Institute of Hydrodynamics AS CR, Czech Republic
 • Interoceanmetal
 • Kałuża Tomasz - Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Kazimierz Gidziński i Współpracownicy z Samodzielnej Sekcji ds. Innowacji i Promocji Absolwentów
 • Ken and Vilburg Wilson
 • Ks. prof. Waldemar Irek - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • Mgr inż. Piotr Śnigucki - Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
 • Marianna Stałowska-Bryl, Aldona Tychowska, Beata Kołakowska-Wróbel, Grażyna Grzesiuła - pracownice Biura Organizacyjno-Prawnego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Marian Rybarczyk - Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Pavel Vlasák Institute of Hydrodynamics AS CR
 • Pracownicy Działu Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Pracownicy Ośrodka Badań Mostów, Betonów i Kruszyw - Filii IBDiM Żmigród
 • Prezes Zarządu Ryszard Szulgan i Pracownicy - Hydropojekt Wrocław
 • Prof. dr hab. Alina Wieliczko - Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Czesław Szafrański - Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska raz z Pracownikami Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska wraz z Pracownikami Samodzielnej Katedy Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu Opolskiego
 • Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska - Przewodnicząca Komitetu Inżynierii Środowiska PAN
 • Prof. dr hab.inż. Elżbieta Nachlik - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska - Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
 • Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek - Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła - Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
 • Prof. dr hab. inż. Jolanta Komisarek - Dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Józef Tworkowski - Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Jan Twardoń - Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Kazimierz Szymański - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski wraz z Pracownikami Katedry Melioracji i Kształtowania Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wołodymyr Snityńskyj - Rektor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego w Dublanach
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer - Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer - Katedra Geotechniki Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomoskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Professor Haim Kalman - Department of Mechanical Engineering - Ben-Gurion University of the Negev - ISRAEL
 • Prof. Piotr Czaja - Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prof. Vladimir S. Litvinenko - Rector of Saint-Petersburd State Mining University
 • Profesor Wacław Bieda z współpracownikami z Katedy Budownictwa Wiejskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Przewodniczący Rady Gminy Jan Druda oraz Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski
 • Przewodniczący Zarządu Wojciech Łyczko w imieniu członków i Zzarządu Oddziału SITWM we Wrocławiu
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Robert Pajken - Geodeta Województwa Dolnośląskiego wraz z Pracownikami Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
 • Ryszard Confal
 • Tony and Pauline Wakefield
 • Victor Alexandrov
 • Władysław Mirosław Osadkowski wraz z zarządem i pracownikami - Osadkowski SA
 • Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.
 • Zarząd Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geofizycznego