Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Stypendium w Wielkiej Brytanii Fundacji im. Kozłowskich

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Stypendium ufundowane przez Fundację im. Kozłowskich - The PM&HM Kozłowski Charitable Trust przyznawane jest corocznie przez powierników fundacji w Londynie. Stypendium jest przeznaczone dla absolwentów wydziałów geodezji i kartografii lub pokrewnych chcących specjalizować się w tej dziedzinie w Wielkiej Brytanii. Stypendysta musi spełniać następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, być absolwentem wydziału geodezji, kartografii lub pokrewnego, władać biegle językiem angielskim. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kancelarią adwokacką A KAY PIETRON & PALUCH SOLICITORS LLP