Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

„Książka dla studenta” od GEODETY

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

  Książka dla studenta

Redakcja GEODETY i portalu Geoforum.pl zaprosiła naszą Uczelnię do udziału w projekcie „Książka dla studenta”, którego istotą jest bezpłatne przekazywanie na potrzeby studentów wartościowych publikacji z zakresu szeroko rozumianej geodezji i kartografii oraz GIS.

 

Dotychczas otrzymaliśmy po 20 egzemplarzy dwóch publikacji:

„Infrastruktura informacji przestrzennej w UML”, którą napisali dr inż. Zenon Parzyński (Politechnika Warszawska) i dr Agnieszka Chojka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Przesłaniem książki jest ułatwienie czytania zapisanych w języku UML modeli pojęciowych dotyczących IIP, które pojawiły się w wielu wydanych w ostatnich latach aktach prawnych. Jest to też pierwsza publikacja na rynku, która przystępnie omawia takie zagadnienia, jak: modelowanie pojęciowe i schematy aplikacyjne, język UML, normy ISO serii 19100, dyrektywa INSPIRE oraz GML jako standard wymiany danych.

Sponsorem publikacji jest Intergraph Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

 

„Słownik polsko-angielski i angielsko-polski z zakresu fotogrametrii”, który opracował dr hab. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej. Okazuje się bowiem, że nie umiemy mówić o współczesnej fotogrametrii (a więc także o geodezji) po polsku i dotyczy to nie tylko środowiska wykonawców, ale również naukowców. Opracowanie to jest pierwszym krokiem w przywracaniu polskiego słownictwa do naszych rozmów o nowych technologiach.

Sponsorami publikacji są: Canon Polska Sp. z o.o. z Warszawy (Sponsor Główny) oraz OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga i MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa.

 

Egzemplarze powyższe zostaną rozdysponowane według następujących zasad:

  1. Biblioteka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji – 2 egzemplarze każdego z tytułów;
  2. Biblioteka Instytutu Geodezji i Geoinformatyki – 2 egzemplarze każdego z tytułów;
  3. Pozostałe egzemplarze przekazane zostaną najaktywniejszym członkom studenckich kół naukowych pracujących z geoinformacją: SKN Geoinformatyki oraz SKN Geodetów.

 

Dziękujemy Darczyńcy za przekazane książki.

Adam Michalski, Instytut Geodezji i Geoinformatyki

odpowiedzialny za projekt ze strony Uczelni