Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

 

Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014 r. (środa), o godz.10:15 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

Program zebrania – referat przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kacaper:

Właściwości fizykochemiczne wody oraz przybrzeżnych osadów dennych wybranych mokradeł leśnych na terenie Dolnego Śląska jako parametr oceny ich przydatności

Opiekun pracy – dr hab. inż. Wojciech Dobicki, prof. nadzw.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska