Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sale udostępnione studentom na IV piętrze w budynku GIH

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

W budynku Geo-Info-Hydro na IV piętrze udostępnione są studentom Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w godzinach 8:00-20:00:

  1. pomieszczenie socjalne, sala 5.04 od poniedziałku do piątku,
  2. sale komputerowe 5.02 i 5.03:
    – dla studentów studiów stacjonarnych od poniedziałku do piątku,
    – dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty i w niedziele.

Klucze do sal komputerowych pobierać należy na portierni za okazaniem legitymacji studenckiej.