Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Studencki Program Stypendialny

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

30 listopada mija termin składania wniosków dla studentów III roku i lat wyższych studiów jednolitych magisterskich, III roku i lat wyższych studiów I stopnia oraz studiów II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych.

Szczegółowe informacje na stronie www.wca.wroc.pl