Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich organizuje konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii. Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie środowiska.

Zgodnie z regulaminem konkursu pracę zgłasza jej opiekun (nie więcej niż jedną w danej edycji konkursu). Praca musi być obroniona na ocenę bardzo dobrą w roku 2015. Wniosek o nagrodę należy przesłać listem poleconym na adres Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz wyniki poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.shp.org.pl.

Termin nadsyłania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich i prac końcowych na studiach podyplomowych) upływa dnia 15 stycznia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).