Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2017

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Wszystkich zainteresowanych studiami na kierunku inżynieria środowiska informujemy, że oprócz „tradycyjnej” letniej rekrutacji uruchomiony zostanie już w lutym 2018 roku nabór na studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie).

Otwarte zebranie naukowe

20.12.2017
Serdecznie zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, poświęcone przedstawieniu założeń prac habilitacyjnych.

Godziny dziekańskie w dniu 13 grudnia

13.12.2017
Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dniu 13 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Jubileusz 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geodetów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

14.12.2017
W dniu 14 grudnia 2017 roku organizujemy spotkanie z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Geodetów działającego aktualnie przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Godziny dziekańskie 6 grudnia 2017 r.

06.12.2017
W dniu 6 grudnia br. (środa) od godz. 10.00 do godz. 14.00 zawieszam zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w związku z XVI Dniem Aktywności Studenckiej.

Przeniesienie parkingu dla pracowników emerytowanych

W związku z rozpoczęciem remontu budynku Melioracji, z dniem 4 grudnia br. przenosi się parking dla pracowników emerytowanych na plac pomiędzy budynkiem Geodezji a Laboratorium Wodnym.

Prace dyplomowe – KGHM Polska Miedź S.A.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego mgr inż. Grzegorza Burego

06.12.2017

Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. (środa), o godz. 13:00, w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.

Zaproszenie na zebranie naukowe – referat przed wszczęciem przewodu doktorskiego mgr inż. arch. kraj. Michała Łukowiaka

06.12.2017

Uprzejmie zapraszam PT Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału, a także inne zainteresowane osoby, do udziału w zebraniu naukowym, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2017 r. (środa), o godz. 11:30, w sali posiedzeń Rady Wydziału (Centrum Dydaktyczno-Naukowe), pl. Grunwaldzki 24a.