Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
Światowy Dzień Wody na UPWr

Zaproszenie na obchody Światowego Dnia Wody
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kontakt:

Wydział Inżynierii Kształtowania
Środowiska i Geodezji
pl. Grunwaldzki 50
50-363 Wrocław

Koordynator Światowego
Dnia Wody:

mgr inż. Łukasz Gruss

tel. 71-320-55-47

Zapraszamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Wody, który odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Wody jest: „Woda dla natury”. Światowy Dzień Wody jest świętem ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1922 roku i obchodzonym każdego roku w marcu. Wówczas na całym świecie organizuje się różnego rodzaju przedsięwzięcia, mające na celu zwrócenie uwagi na problemy gospodarki wodnej. W tym roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu tradycyjnie przyłączył się do międzynarodowej akcji.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody Biuro Rekrutacji przedstawi interesującą ofertę dla przyszłych studentów. Zostały przygotowane wykłady, seminaria, oraz warsztaty i stanowiska informacyjno-wystawowe.

Wykłady adresowane do uczniów szkół średnich i studentów związane będą m.in. z gospodarowaniem wodami, problematyką wody w naturze i odbędą się w Auli Jana Pawła II.

Przewidziano dwa seminaria dla uczniów szkół średnich i studentów. W pierwszym Członkowie Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych przedstawią zagadnienia na temat nowoczesnego rozpoznawania i zarządzania wodami podziemnymi, zagadnienia suszy oraz związane z systemem HydroProg. W drugim seminarium zostanie przedstawiony problem ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry.

Dla osób zainteresowanych warsztatami organizator zaplanował poznanie zasad modelowania hydrodynamicznego w ciekach, które zostanie przeprowadzone przez Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych.


Zajęcia w Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Podczas tego warsztatu będzie możliwość poznania działania modeli numerycznych, symulacji wezbrań na cieku z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Kolejny warsztat odbędzie się w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna.


Zajęcia z modelowania (Model Wrocławskiego Węzła Wodnego)

Podczas tego warsztatu zostanie wykonany eksperyment z lepkości cieczy, zostanie pokazane działanie Modelu Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz eksperyment z ruchem wody w korycie z przeszkodami podczas wezbrania.


Zajęcia w Laboratorium wodnym im. Profesora Juliana Wołoszyna


Warsztat zorganizowany w Centralnym Wydziałowym Laboratorium Badań Środowiskowych to prezentacja oznaczania zanieczyszczeń występujących w śródlądowych wodach powierzchniowych. Zostanie przedstawione zagadnienia oczyszczania ścieków i samooczyszczania się wód powierzchniowych. Zostaną pokazane możliwości sprzętu laboratoryjnego takiego jak:

  • chromatograf jonowy i ICP
  • bomba kalorymetryczna i mikroskop FTIR
  • mikroskop konfokalny – badania mikroskopowe osadu czynnego


Zajęcia z wykorzystaniem chromatografu jonowego

W warsztatach i seminariach swoją pomoc oferują studenci, którzy chętnie biorą udział w przygotowaniach i w obchodach Światowego Dnia Wody.

W tym roku w holu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zaplanowano stanowiska informacyjno-wystawowe wystawiane przez firmy i instytucje związane z gospodarką wodną takie jak: AQUA SERWIS S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a także Samorząd Studencki i Studenckie Koła Naukowe Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Na stanowiska serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów.

Zajęcia adresowane są do młodzieży szkół średnich i studentów. Ciekawe pokazy w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wykłady i seminaria będą urozmaicone grami i konkursami. Dla najlepszych uczniów organizator przewidział nagrody. Dla zarejestrowanych uczestników zaplanowano dyplomy uczestnictwa. Poprzez przeprowadzane eksperymenty i dyskusje będziemy się starali rozbudzić ciekawość uczniów i zwrócić ich uwagę na problemy zasobów wodnych, zmian ilości i jakości wody oraz zanieczyszczenia środowiska wodnego.

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
(rejestracja zakończona)


Program obchodów Światowego Dnia Wody na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

plik PDF Laboratoria i warsztaty plik PDF, 496.02 KB
2018-03-21 11:35
plik PDF Seminarium Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych plik PDF, 462.39 KB
2018-03-21 11:35
plik PDF Seminarium ochrony od powodzi plik PDF, 494.33 KB
2018-03-21 11:35
plik PDF Wykłady tematyczne plik PDF, 460.64 KB
2018-03-21 11:35

 

Patroni honorowi, sponsorzy i współorganizatorzy:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych

Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

Instytut Budownictwa

Aquaserwis

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie