Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

16.11.2019

Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia.

Godziny dziekańskie

18.11.2019

Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów wydziału w dniu 18 listopada 2019 r. od godziny 11.00 do 15.00.

Godziny dziekańskie nie dotyczą studentów, którzy w tym czasie realizują przedmiot "Przedsiębiorczość akademicka".

Powołanie prof. Mirosława Wiatkowskiego na członka Rady Naukowej IMGW-PIB

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr na członka Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, na kadencję 2019-2022.

Godziny dziekańskie

12.11.2019

Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów wydziału w dniu 12 listopada 2019 r. do godziny 12.00.

dziekan
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny

Program PROM

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu środki finansowe na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej (osoby które nie ukończyły 40 roku życia). Program umożliwia wzięcie udziału w krótkoterminowych stażach (trwających 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Zapraszamy do rejestracji zgłoszeń na 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys

13.11.2019

Rada dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Marii Ostrowskiej-Dudys.

Ankieta badająca poziom wiedzy z zakresu BHP oraz zasad ochrony przeciwpożarowej

Celem ankiety przygotowanej przez SKN „Bezpiecznik” jest ocena poziomu wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpożarowej wśród studentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Zaproszenie na wykład: Minimalist mechanistic approaches to model ecohydrological processes and sustainable water management

13.11.2019

Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Oddział Wrocławski wraz z Instytutem Kształtowania i Ochrony Środowiska zaprasza na posiedzenie podczas którego: prof. Paolo Perona przedstawi prezentację na temat: Minimalist mechanistic approaches to model ecohydrological processes and sustainable water management.

XII edycja konkursu im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu hydrologii

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do wykonywania prac na wysokim poziomie merytorycznym oraz propagowanie najnowszych metod badawczych i obliczeniowych w hydrologii. Celem konkursu jest także zainteresowanie studentów i absolwentów szkół wyższych problematyką z zakresu hydrologii i zastosowania jej w szeroko pojętej inżynierii i gospodarce wodnej, gospodarce przestrzennej oraz ochronie i inżynierii środowiska.