Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 9/7/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłaszam konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Hanny Okrasińskiej-Płociniczak

15.01.2020

Rada dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Hanny Okrasińskiej-Płociniczak. Tytuł rozprawy: „Model operacyjny zmienności zasobu wody w przypowierzchniowej warstwie gleby i jego fizyczne uzasadnienie”

Godziny dziekańskie

19.12.2019
Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów wydziału w dniu 19 grudnia (czwartek) w godzinach 13.00-15.00.

Wystawa obrazów

05 - 06.12.2019
Dnia 5 grudnia i 6 grudnia (czwartek i piątek) 2019 roku w godzinach 9 - 15 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w holu głównym Budynku Melioracji odbędzie się wystawa obrazów, połączona ze sprzedażą prac.

Konkurs na prace dyplomowe z techniki sanitarnej Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej i GEBERIT

Szkolenie „Prawo autorskie na uczelni – problemy interpretacyjne i praktyczne rozwiązania”

19.12.2019Wrocław
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności pracowników naukowych, nauczycieli akademickich pełniących funkcję promotora, pracowników administracyjnych zaangażowanych w proces dyplomowania, pracowników działów finansowych oraz kadr, a także działów jakości kształcenia oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane prezentowaną tematyką.

Oferty praktyk studenckich i wolontariatu w Departamencie Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Klimatu

Rekrutacja na Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu "POWER na UPWr – kompleksowy program rozwoju Uczelni"

Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza rekrutację na Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla Studentów II stopnia oraz dla Studentów jednolitych studiów na kierunku Weterynaria współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zadania nr 4 projektu POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00

Rekrutacja na szkolenia programu AKADEMIA LIDERÓW – Najlepsi z najlepszych – TOP 50 INNOVATORS

Biuro ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłaszają rekrutację na szkolenia programu AKADEMIA LIDERÓW – Najlepsi z najlepszych – TOP 50 INNOVATORS finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00