Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Wodzińskiej-Cader

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Dziekan i Rada Wydziału
Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


zapraszają na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Doroty Wodzińskiej-Cader


tytuł rozprawy:

„Przemiany krajobrazu doliny rzeki Odry na przykładzie fragmentu pradoliny Odry w rejonie Wrocławia”


Obrona pracy odbędzie się 17.09.2019 roku o godz. 11.00 w Sali II M, w budynku Melioracji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim 24.

Promotor:
prof. dr hab. inż Andrzej Drabiński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Promotor pomocniczy:
dr inż. arch. Justyna Rubaszek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Recenzenci:
dr hab. inż. Barbara Żarska, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Aleksander Böhm – Katolicki Uniwersytet Lubelski

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25.