Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


ma zaszczyt zaprosić na

Uroczystość wręczenia dyplomów
absolwentom studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych II stopnia


kierunków studiów:
inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, budownictwo,
architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna,
inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria bezpieczeństwa


Uroczystość odbędzie się:
w sobotę 16 listopada 2019 r. o godz. 11.00
w Auli im. Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 24a


Absolwenci proszeni są o przybycie o godz. 10.30

Program

  • Guade Mater Polonia
  • Otwarcie uroczystości – Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Bernard Kontny
  • Wręczenie medali „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”
  • Promocja doktorska
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów
  • Wręczenie nagród
  • Wykład absolutoryjny – dr hab. inż. Grzegorz Jóźków – Modelowanie 3D na podstawie zdjęć cyfrowych
  • Wystąpienia okolicznościowe
  • Zamknięcie uroczystości przez Dziekana
  • Gaudeamus

Uroczystość uświetni występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją prof. Alana Urbanka.