Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Godziny dziekańskie

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Laba da

Ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów wydziału w dniu 12 listopada 2019 r. do godziny 12.00.

dziekan
prof. dr hab. inż. Bernard Kontny