Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2020

Koronawirus SARS-Cov-2 – komunikaty Dziekanatu

Dydaktyka – zdalnie. Szkolenia on-line dla nauczycieli UPWr

Zapraszamy nauczycieli akademickich UPWr do udziału w szkoleniach on-line w zakresie rozwiązań ułatwiających przygotowanie i prowadzenie wysokiej jakości dydaktyki w formule zdalnej.

XVII edycja konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”

Konkurs „Wrocławska Magnolia” skierowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2018/2019 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, a w szczególności ochrony środowiska naturalnego – w tym głównie redukcji emisji dwutlenku węgla - jak również ochrony życia i zdrowia człowieka oraz zagospodarowania terenów zielonych w mieście.

Międzynarodowe Warsztaty Projektowe MEDS – nabór uczestników

MEDS to międzynarodowa inicjatywa studencka mająca na celu szerokopojętą promocję designu, projektowania, architektury, kultury i dziedzin pokrewnych, a także warsztaty przyczyniające się do wzrostu kompetencji w tych obszarach. Poprzednie edycje odbywały się kolejno w: Turcji, Słowenii, Portugalii, Irlandii, Serbii, Rumunii, Belgii, Libanie i Grecji.

Participant call ruszył 1 marca i będzie trwać do 21 marca. Szukamy osób o otwartych umysłach, zamiłowaniu do ciągłego zdobywania wiedzy i pasji tworzenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Śródlądowe drogi wodne”

Studia skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, tj. do absolwentów szkół wyższych ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra, obecnych lub przyszłych pracowników branży gospodarki wodnej, hydrotechniki, żeglugi śródlądowej, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska.

Rekrutacja na zajęcia pn. „Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych”

Dział Organizacji Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza rekrutację na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

18 lutego 2020 r. ogłoszony został Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu (dla ogłoszonej I edycji konkursu jest to rok 2019).

Studia podyplomowe „Język czeski w administracji, turystyce i biznesie”

Zakład Bohemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na wyjątkowe interdyscyplinarne studia podyplomowe: Język czeski w administracji, turystyce i biznesie, które rozpoczną się w marcu 2020 roku i potrwają trzy semestry. Jest to jedyna taka oferta akademicka w Polsce.