Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

18 lutego 2020 r. ogłoszony został Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac magisterskich z wyżej wymienionego zakresu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione na uczelniach wyższych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie między dniem 1 stycznia 2015 roku, a dniem 31 stycznia 2020 roku.

Prace magisterskie na Konkurs należy nadsyłać w terminie do dnia 31 marca 2020 roku na adres siedziby Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne.

Informacje dotyczące konkursu, regulamin konkusu znajdują się na stronie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/rada-ds-przedsiebiorczosci/konkurs/