Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkurs "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki"


Uprzejmie informujemy, że Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organizuje kolejną edycję Konkursu „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”. Konkurs organizowany jest od wielu lat i ma na celu inspirowanie twórczych postaw, zespołów lub osób, promocję i wyróżnienie wybitntch rozwiązań techniczno-ekonomicznych oraz podkreślenie rangi postępu naukowo-technicznego i ekonomicznego dla gospodarki kraju.

Nagrody w Konkursie przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia z roku poprzedniego, w następujących dziedzinach:

  • nowych technologii w medycynie,
  • nowoczesnych technologiach komunikacyjnych (nowe rozwiązania informatyczne),
  • innowacji w edukacji,
  • konstrukcji obiektów, maszyn, urządzeń, sprzętu oraz materiałów,
  • procesów technologicznych, kompleksowej mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, zmniejszenie zużycia materiałów, surowców i energii,
  • rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych,
  • ochrony środowiska oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i do składania opracowań konkursowych, w terminie do 30 maja 2020 r., do Działu Organizacyjnego Wrocławskiej Rady FSNT NOT (osoba do kontaktu: Monika Kołodziejczak, WR FSNT NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, p. 228, tel. 71 347 14 04, mail: ). Wszelkie dodatkowe informacje dot. konkursu, w tym formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie www.not.pl - w zakładce Konkursy.