Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Urszuli Kwast-Kotlarek

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


zaprasza na

publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Urszuli Kwast-Kotlarek


tytuł rozprawy:

„Wpływ realizacji inwestycji liniowych metodą przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego na środowisko”


Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się 3.06.2020 roku o godz. 10.15 w trybie zdalnym, dostęp do udziału w częsci jawnej można uzyskać przesyłając prośbę na adres:


Promotor: dr hab. inż. Maria Hełdak, profesor uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Recenzenci:
dr hab. inż. Krystyna Kurowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Karol Mrozik – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 25.