Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2021

Wrocławski GISDay 2021

18 - 19.11.2021ON-LINE oraz UPWr

Wrocławski GISDay w tym roku organizowany jest pod hasłem “Systemy Informacji nie tylko Geograficznej”. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja GISu, a także dyskusja, dlaczego systemy informacji przestrzennej są tak ważne dla każdego człowieka.

GISDay świętowany jest na całym świecie, dzięki inicjatywie firmy ESRI - lidera w tematyce systemów informacji geograficznej. GISDay jest świetną okazją do zapoznania się z tą tematyką i zaproszeniem do jej dalszego zgłębienia.

Każda poprzednia edycja wydarzenia cieszyła się szerokim zainteresowaniem ze strony uczniów, studentów, pracowników naukowych, administracji oraz przedstawicieli biznesu.

Konkurs Geologia 2021

“Geologia” to konkurs skierowany do wszystkich osób związanych z geologią oraz pasjonujących się tą dziedziną nauki – do instytucji, jednostek badawczych, uczelni, kół i stowarzyszeń, ale nie tylko. Wziąć w nim udział mogą zarówno osoby mogące pochwalić się bogatym dorobkiem pracy zawodowej, jak i te, które stawiają pierwsze kroki na polu szeroko pojmowanej geologii.

Pogrzeb prof. dr. hab. inż. Adama Chrzanowskiego

22 października 2021 r. na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie o godzinie 12:00 odbędzie się ceremonia pogrzebowa prof. dr. hab. inż. Adama Chrzanowskiego, który zmarł 12 czerwca 2020 r.

Wybory do Zarządu Samorządu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Informujemy o wyborach do Zarządu Samorządu Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

III edycja Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych

18 - 19.11.2021on-line
Informujemy o nadchodzącej kolejnej edycji Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych organizowanej przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych! Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ZIELONO MI! Warsztaty odbędą się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w formie online.

Rekrutacja na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych

Centrum Spraw Studenckich UPWr ogłasza rekrutację na zajęcia pn. Edukacja z zakresu wyszukiwania i zarządzania informacją w źródłach elektronicznych, serwisach i bazach danych finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na UPWR – kompleksowy program rozwoju uczelni, Umowa nr POWR.03.05.00-00-Z082/17-00 na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

Konkurs Prac Dyplomowych dla kierunku Geodezja i Kartografia, edycja 2020/21

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju.

Erasmus+ – dodatkowa rekrutacja na studia na semestr letni 2021/2022

Zmarł prof. dr hab. inż. Grzegorz Janik

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 30 września zmarł w wieku 58 lat dr hab. inż. Grzegorz Janik, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zaproszenie do udziału w Konkursie o Nagrodę Ministra w dziedzinie geoinformacji

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.