Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2021

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Zajdla

09.09.2021

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Zajdla. Tytuł rozprawy: ‘Determination of Global Geodetic Parameters Using the GPS, GLONASS, and Galileo Satellite Systems’.

Informacje dla absolwentów którzy przystąpili do egzaminów dyplomowych od 1 lipca 2021 roku

Wprowadzenie nowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu.

Praca w zarządzaniu nieruchomościami

Szukamy osoby na stanowisko ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI i chętnie zatrudnimy studentów lub absolwentów kierunków Geodezja i Kartografia (specjalność: Gospodarowanie Nieruchomościami) lub Gospodarka Przestrzenna.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021

Polska Agencja Kosmiczna ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia wyższe l lub II stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.

Informacja dla opiekunów i recenzentów prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą do pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne, a zwłaszcza opiekunów i recenzentów prac dyplomowych, studentów ostatnich lat studiów przystępujących do egzaminów dyplomowych o zapoznanie się z zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

3rd SUMMER SCHOOL CIRCULAR BIOECONOMY 6 – 10 September 2021

We aim we tend to invite students and young scientists to participate in the 3rd Summer School to be organized ΟΝ-LINE AND FREE OF CHARGE from 6 to 10 September 2021.

Competition for your students – Climate Adaptation in Food Systems

Wageningen University & Research (WUR), together with GAIN, CCAFS, IAAS and CSAYN, invites students of universities to join the QING innovation Track of the Competition for Climate Adaptation in Food Systems.

Konkurs o Nagrodę Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Rada do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

W sobotę 12 czerwca dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nieczynny

12.06.2021
Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 czerwca dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.