Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7 czerwca 2021 – dzień wolny dla studentów

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

4 maja dzień wolny dla studentów

Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu studiów w uzgodnieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim ustanawiam dzień 7 czerwca 2021 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Kształtowania środowiska i Geodezji jako nagrodę za bardzo liczny udział studentów wydziału w ankiecie oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich za semestr zimowy poprzedniego roku akademickiego 2019/2020. Studenci nie wykorzystali tej nagrody w ubiegłym roku z uwagi na stan pandemii. Na wniosek Samorządu Wydziałowego dzień wolny przeniesiony został na bieżący semestr.


dziekan

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny