Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Informacje dla studentów przystępujących do egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zasad weryfikacji oryginalności pisemnych prac dyplomowych oraz obsługi procesu dyplomowania w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-1082021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-16-czerwca-2021-roku-111.html


oraz zarządzeniem nr 432/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu egzaminów dyplomowych i egzaminów magisterskich przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2020-rok/zarzadzenie-nr-4322020-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-31-grudnia-2020-roku-440.html


Każdy student przed odebraniem dyplomu ukończenia studiów zobowiązany  jest do rozliczenia się z Uczelnią (biblioteki, akademik) za pomocą elektronicznej karty obiegowej (dostępnej po zalogowaniu na konto w USOSweb).

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:

https://bip.upwr.edu.pl/akty-prawne/zarzadzenia/zarzadzenia-rektora/2021-rok/zarzadzenie-nr-62021-rektora-uniwersytetu-przyrodniczego-we-wroclawiu-z-dnia-7-stycznia-2021-roku-5.html


Terminarz egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Kierunek studiów Data
Architektura krajobrazu 30 czerwca, 14, 15 lipca 2021 r.
Budownictwo 29 czerwca, 12, 13 lipca,
14, 15 lipca (studia niestacjonarne)
Geodezja i kartografia 29 czerwca, 14, 15 lipca 2021 r.
Gospodarka przestrzenna 30 czerwca, 12, 13 lipca 2021 r.
Inżynieria bezpieczeństwa 13 lipca 2021 r.
Inżynieria i gospodarka wodna 14 lipca 2021 r.
Inżynieria środowiska 12, 13 lipca 2021 r.