Jan Kapłon
 7 – 88 – 99 – 1010 – 1111 – 1212 – 1313 – 1414 – 1515 – 1616 – 1717 – 1818 – 1919 – 2020 – 21
PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
NI
Praca własna - projekty badawcze
Konsultacje
Pomiary i analiza deformacji (0.15H) ...
Systemy GNSS w pom. geod. Wykład (II...
Praca własna - projekty badawcze, rada dyscypliny, komisje uczelniane
Praca własna - projekty badawcze, rada dyscypliny, komisje uczelniane
Praca własna - projekty badawcze
Praca własna - projekty badawcze