Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Drugi rocznik absolwentów wspólnych polsko-chińskich studiów

Drugi rocznik absolwentów wspólnych polsko-chińskich studiów

Egzaminy magisterskie przed polsko-chińską komisją odbyły się w dniu 9 lutego 2017 w Centrum Geo-Info-Hydro. Jest to już drugi rocznik absolwentów wspólnych polsko-chińskich studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu, specjalność Polish and Chinese traditions in shaping of landscape.

Przybyła na naszą uczelnię delegacja Hunan Agricultural University (HAU) z Changsha w składzie:

1.  Mr. He Jianhua, vice dean of Graduate School, responsible for the communication on  the double degree conferring and training.

 1. Ms. Mao Youchun, director of Degree Office of Graduate School, responsible for the communication on the double degree conferring and training.
 2. Mr. Lv Changping, associate professor of Ornamental Horticulture Department, responsible for the communication on the thesis defense and the double degree in ornamental horticulture.
 3. Ms. Gan Dexin, professor of Horticulture and Landscape College, responsible for the communication on the thesis defense and the double degree in landscape architecture.
 4. Ms. Zhou Zhanxi, lecturer of Horticulture and Landscape College

grupowe2

oprócz udziału w egzaminie, prowadziła rozmowy dotyczące zmian w programie studiów podwójnego dyplomu. Polskiej stronie przewodniczył dziekan prof. B.Konyny oraz członkowie komisji dziekańskiej ds. tych studiów: prof. Beata Raszka, prof. J.Sobota, dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak, dr M.Weber-Siwirska, dr Łukasz Pardela i dr J.Markowska. Rozmowy dotyczyły także możliwości współpracy naukowej, które były szczegółowo dyskutowane z pracownikami Instytutu Architektury Krajobrazu. Egzamin-obrona prac magisterskich tego rocznika odbędzie się także w Changsha w czerwcu tego roku. Także w czerwcu tego roku zostaną wręczone dyplomy obu uczelni w Changsha. Dyplomy polskie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ubiegłym roku podczas wizyty prezydenta HAU, wręczy rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Tadeusz Trziszka oraz prodziekan ds kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji - prof. Beata Raszka.
Mgr inż. Maciej Gruszczyński i studenci rocznika 3 wspólnych polsko-chińskich studiów na wspólnym obiedzie z prezydentem HAU


prezydent_hau


Mgr inż. Maciej Gruszczyński z Instytutu Inżynierii Środowiska przebywa aktualnie na stażu naukowym w Chinach w Minzu University w Pekinie. W ramach pobytu w Chinach razem ze swoim opiekunem prof. Xia Jianxin odwiedził Hunan Agricultural University (HAU) w Changsha, gdzie oprócz wielu spotkań naukowych, spotkał się ze studentami rocznika 2-2015 wspólnych polsko-chińskich studiów podwójnego dyplomu – specjalność Polish and Chinese Traditions in Sheaping of Landscape.

Wszyscy uczestnicy tego spotkania zostali następnie zaproszeni przez prezydenta Hunan Agricultural University prof. Fu Shaohui na wspólny obiad. Studenci rocznika 3-2015 kończą w tym roku studia i planowane jest uroczyste wręczenie dyplomów magisterskich w Changsha przez prezydenta HAU prof. Fu Shaohui i rektora naszej uczelni prof. Tadeusza Trziszkę.
Pierwsze dyplomy mgr architektów krajobrazu w specjalności: Chinese and Polish traditions in shaping of the landscapekomisja_studenci_i_recenzenci_wiksig


W dniach 1-4 czerwca 2016 z oficjalną wizytą na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu mieliśmy przyjemność gościć 5 osobową delegację z Hunan Agricultural University z Changshy w Chinach. W ramach pobytu omawiano szczegóły dalszej współpracy obu uczelni.


Dnia 3 czerwca 2016 r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji odbył się pierwszy magisterski egzamin dyplomowy w ramach międzynarodowych studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu w specjalności

建议去掉专业 prowadzonych w języku angielskim przez obie uczelnie w ramach double diploma. Wszystkich 11 studentów, w tym jedna studentka z Chin pomyślnie, przeszli egzamin i już niedługo otrzymają upragnione 2 magisterskie dyplomy, jeden UP Wr drugi HAU.

W skład komisji weszli dr inż. arch. Jerzy Potyrała (Chairman), dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak i prof. Gan Dexin (Vice-chairman), dr inż. Ewa Walter i dr Xiong Hui (Secretary) oraz prof. Xiaoying Yu i dr inż. arch. Łukasz Pardela.


Na krótko przed wizytą chińskich gości 29 maja 2016 r. w Hunan Agricultural University w Changshy odbyły się obrony prac dyplomowych części chińskich studentów wspólnych studiów tej specjalności, na których obecne były reprezentantki Wydziału w osobach dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak oraz dr inż. Marta Weber-Siwirska.


Kolejne dwa roczniki studentów specjalności Chinese and Polish traditions in shaping of the landscape na kierunku architektura krajobrazu rozpoczęły już studia. We wrześniu kolejna grupa studentów z Polski uda się na dwa semestry do Chin.


Delegacja z Hunan Agricultural University będzie gościć we Wrocławiu także 24 czerwca br. w ramach uroczystych obchodów 65-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Trzeci rocznik rozpoczyna naukę

Na początku marca 2016 r. odbyło się krótkie spotkanie, w trakcie którego wszystkich studentów specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu przywitali przedstawiciele Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska w składzie: Dziekan prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, koordynator wymiany polsko-chińskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota, kierownik Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak oraz Prodziekan ds. kierunku architektura krajobrazu dr inż. arch. Jerzy Potyrała.

W spotkaniu uczestniczyli również prof. dr hab. Marek Lorenc, opiekun roku dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha oraz prowadzący praktyki studenckie dr inż. Łukasz Pardela. 7 studentów z partnerskiej Hunan Agricultural University z Changsha pozostanie w Polsce przez dwa semestry ucząc się architektury krajobrazu.

  skladanka_2_mini

Fot. Iwona Orzechowska-SzajdaRekrutacja na studia
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na studia.

http://www.rekrutacja.up.wroc.pl/aktualnosci/72373/polsko_chinska_specjalnosc_na_architekturze_krajobrazu.htm

Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu to specjalność oferowana studentom studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu.

Studia trwają 4 semestry. Przez pierwszy semestr studiów zajęcia prowadzone są w Polsce dla wszystkich studentów.. Drugi semestr to semestralna praktyka, która odbywa się w Polsce (studenci chińscy) i w Chinach (studenci polscy). Trzeci semestr studiów prowadzony jest na Hunan Agricultural University of Changsha w Chinach. Ostatni semestr studiów to zajęcia w prowadzone w Polsce dla polskich studentów i w Chinach dla studentów chińskich. Obrona pracy magisterskiej odbędzie się na Hunan Agricultural University of Changsha w Chinach lub na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wybór należy do studenta. Student po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej otrzymuje podwójny dyplom – chiński i polski.
Blog naszych studentów w ChinachZapraszamy Państwa do lektury bloga studentów kierunku architektura krajobrazu specjalności Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu przebywających obecnie w Chinach.

http://studiujemywchinach.blogspot.com/O studiowaniu architektury krajobrazu w Chinach

fot_1_ze_stawywu

O wrażeniach z rocznego pobytu w Chinach i życzliwości Chińczyków opowiada studentka specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu, Katarzyna Kadulska.


Pełen tekst znajduje sięna stronie Głosu Uczelni:

http://www.glos.up.wroc.pl/aktualnosci/43882/o_studiowaniu_architektury_krajobrazu_w_chinach.html

Nasi studenci są już w Chinach

Rozpoczął się kolejny semestr studiów w trakcie którego polscy studenci odbędą praktykę studencką w semestrze zimowym w Chinach.


sam_1162Drugi rocznik rozpoczął naukę


Jedenastu studentów z Hunan Agricultural University z Changsha w Chinach w lutym 2015 r. rozpoczęło studia II-stopnia na kierunku architektura krajobrazu w specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu.

chinsko_polskie_studia_ak-2

fot. Tomasz Lewandowski


Z relacją z powitania studentów na Wydziale można zapoznać się pod poniższym adresem Głosu Uczelni:

http://www.glos.up.wroc.pl/aktualnosci/42514/polsko_chinskie_studia_architektury_krajobrazu.htmlPartner_HAU

Landscape architecture specialty of Hunan Agricultural University established in 1984. Undergraduate admission was approved in1994, master degree program and doctoral degree program began in 2006. The department has 30 full-time professional teachers, of whom around 12 are professors or associate professors, 26 with master degree or doctor degree. There are three research directions in this department: landscape planning and design, landscape engineering, landscape plant. The university has invested more than 2 million RMB in major laboratory construction which includes 3 multimedia teaching laboratories, 4 multifunctional laboratories and 7 design and drawing rooms. More than 10 practice bases outside the school have been established through the joint education between colleges and enterprises.

 


 

Studenci w Chinach

Polscy studenci I-go roku studiów 2-go stopnia na kierunku architektura krajobrazu w specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu rozpoczęli swój roczny pobyt Hunan Agricultural University w Changshy w Chinach. Obecnie, w semestrze zimowym biorą udział w praktykach semestralnych, w ramach których zadania z planowania i projektowania i wykonawstwa przewidziano w następujących ośrodkach:

 • Hunan Forest Botanical Garden, Changsha, Hunan
 • Ecological Agriculture Park, Changsha, Hunan
 • Plant nursery in Bojia, suburban areas of Changsha, Hunan
 • The Classical Gardens of Suzhou, Suzhou
 • The Morden Gardens of Hangzhou, Shanghai
 • The Royal Garden of Beijing, Beijing

 


 

Trwają praktyki studentów z Hunan Agricultural University I-go roku studiów 2-go stopnia na kierunku architektura krajobrazu w specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu. W obecnym semestrze zdobywają oni cenne doświadczenie praktyczne w instytucjach związanych z ochroną przyrody, edukacja ekologiczną, funkcjonowaniem ogrodu botanicznego oraz projektowaniem krajobrazu:

 • Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych
 • Karkonoskim Parku Narodowym (Jagniątków, Szklarska Poręba)
 • Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu
 • Pracowni Studialno-Projektowej Instytutu Architektury Krajobrazu

praktyki_foto_1

praktyki_foto_2

praktyki_foto_3

praktyki_foto_4

 


 

Na podstawie prac warsztatowych został wydany katalog. Oprócz plansz graficznych i wstępu, znajduje się tam dialog o przestrzeni wspólnej, oparty o ankiety przeprowadzone wśród uczestników wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem.

plik PDF Warsztaty po kolei – część 1 plik PDF, 265.19 KB
2014-10-01 07:49
plik PDF Warsztaty po kolei – część 2 plik PDF, 1.84 MB
2014-10-01 07:49
plik PDF Warsztaty po kolei – część 3 plik PDF, 2.97 MB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 4 plik PDF, 2.94 MB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 5 plik PDF, 1.75 MB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 6 plik PDF, 569.68 KB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 7 plik PDF, 521.73 KB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 8 plik PDF, 589.96 KB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 9 plik PDF, 456.44 KB
2014-10-01 07:50
plik PDF Warsztaty po kolei – część 10 plik PDF, 477.27 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 11 plik PDF, 427.25 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 12 plik PDF, 522.87 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 13 plik PDF, 447.53 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 14 plik PDF, 512.28 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 15 plik PDF, 510.88 KB
2014-10-01 07:51
plik PDF Warsztaty po kolei – część 16 plik PDF, 274.25 KB
2014-10-01 07:51

 

W ramach zajęć prowadzonych na kierunku architektura krajobrazu w specjalności tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu studenci biorą udział między innymi w kursie „Historical fortifications in landscape”, związanym z kształtowaniem i ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego w postaci historycznych fortyfikacji.

W dniu 10 marca 2014 r. odbyła się pierwsza wizyta studyjna, podczas której studenci zapoznali się z historią budowy, funkcjonowania i stanem zachowania wybranych fortyfikacji XIX/XX w. Twierdzy Wrocław. Wraz z prowadzącymi przedmiot, dr inż. arch. Jerzym Potyrałą i dr inż. Łukaszem Pardelą, zwiedzili Fort 4 (ul. Przejazdowa) oraz Fort 6 (ul. Polanowicka), znajdujący się pod opieką Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego. Efektem terenowych i analitycznych prac będzie projekt zagospodarowania takiej przestrzeni dla funkcji rekreacyjnej, z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych terenu.

 

wiz_1_mini

Fot. Ł. Pardela

 

Fot. Ł. Pardela

 


 

Studenci specjalności Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazy na interdyscyplinarnych warsztatach projektowych

Warsztaty projektowe „Wspólna przestrzeń – blisko siebie”

W dniach 11-14.04.2014 odbyły się interdyscyplinarne warsztaty projektowe „Wspólna przestrzeń”, podczas których studenci kierunków architektury krajobrazu, architektury oraz rzeźby współtworzyli projekty dla przestrzeni publicznych Szklarskiej Poręby. Tematem przewodnim warsztatów było hasło „Blisko siebie”, a terenami opracowania stały się trzy lokalizacje w mieście, w tym: skwer zlokalizowany w centralnej części miasta, tzw. „Skwer Trójki”.

Praca warsztatowa opierała się na mieszanych grupach projektowych, po dwóch studentów z każdej branży. Podczas warsztatów odbywały się wykłady gości zaproszonych. Pierwszego dnia wykłady dotyczyły historii miasta, warunków przyrodniczych, kulturowych, planistycznych i były prowadzone przez pracowników MOKSiAL’u oraz Urzędu Miejskiego. Również tego dnia odbył się wykład Pana Antoniego Domicza, architekta, twórcy i popularyzatora zasad dobrej architektury. W kolejnych dniach wykłady wygłosili arch. Józef Franczok, jeden z organizatorów i opiekunów merytorycznych warsztatów oraz mgr inż. Anna Majewska, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Organizatorami warsztatów była Politechnika Wrocławska Wydział Architektury, Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie.

Instytut Architektury Krajobrazu był reprezentowany przez 11 studentek ze specjalności Tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazy oraz dr inż. Kamilę Adamczyk-Muchę.

Wyniki warsztatów w formie plansz i makiet zostały zaprezentowane w sali konferencyjnej hotelu Królowa Karkonoszy, a następnie zostały wystawione w przestrzeni miejskiej na Skwerze Trójki w Szklarskiej Porębie.