PL
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Institute of Environmental Protection and Development

pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
tel. +48 71 320 5585
fax: +48 71 320 5574
e-mail:
home page

Head of the Institute

Dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.
tel. +48 71 320 5595, e-mail:

Vice Head of the Institute

Dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
tel. +48 71 320 5599, e-mail:

Secretary

Mgr inż. Czesława Krzyśków
tel. 71 320 5585, e-mail:


Staff

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski +48 71 320 5569
prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar +48 71 320 5533
prof. dr hab. Mariusz Wiatr  
dr hab. inż. Beata Olszewska +48 71 320 5396
dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska,
prof. nadzw.
+48 71 320 5590
dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw. +48 71 320 5539
dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski +48 71 320 5537
dr hab. inż. Ryszard Pokładek +48 71 320 5400
dr hab. Krystyna Bryś +48 71 320 5568
dr inż. Justyna Hachoł +48 71 320 5533
dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg +48 71 320 1948
dr inż. Paweł Dąbek +48 71 320 5536
dr inż. Wojciech Łyczko +48 71 320 5596
dr inż. Wojciech Orzepowski +48 71 320 5597
dr Łukasz Kuta  
mgr inż. Rafał Wójcik +48 71 320 5593
mgr inż. Edyta Nowicka +48 71 320 5534
mgr inż. Józef Hulboj +48 71 320 5593
mgr inż. Małgorzata Dawid +48 71 320 5530
     

PhD students

   
Mgr inż. Paweł Dąbek    
Mgr inż. Michał Kuriata    
Mgr inż. Iwona Rybka    
Mgr inż. Daniel Skarżyński    
Mgr inż. Ewelina Szajda