PL
Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Institute of Geodesy and Geoinformatics

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel. +48 71 320 5617
fax: +48 71 320 5617
e-mail:
home page

Head of the Institute

prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
tel. +48 71 320 5609, e-mail:

Vice Head of the Institute

dr hab. inż. Witold Rohm, prof. nadzw.
tel. +48 71 320 5611, e-mail:

Secretary

mgr Wojciech Dach
tel. +48 71 320 5617, e-mail:


Staff

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny +48 71 320 1558
prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy +48 71 320 5479
dr hab. inż. Kazimierz Ćmielewski, prof. nadzw. +48 71 320 1956
dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. nadzw.
+48 71 320 5683
dr inż. Przemysław Tymków +48 71 320 1960
dr inż. Adam Iwaniak +48 71 320 5686
dr inż. Adam Michalski +48 71 320 5619
dr inż. Dariusz Felcenloben +48 71 320 1954
dr inż. Grzegorz Jóźków +48 71 320 1951
dr inż. Jan Kapłon +48 71 320 5682
dr inż. Janusz Kuchmister +48 71 320 5684
dr inż. Katarzyna Kopańczyk +48 71 320 1951
dr inż. Krzysztof Mąkolski +48 71 320 5685
dr inż. Magdalena Fitrzyk +48 71 320 1951
dr inż. Marek Trojanowicz +48 71 320 1954
dr inż. Mirosław Kaczałek +48 71 320 5685
dr inż. Olgierd Jamroz +48 71 320 1953
dr inż. Piotr Gołuch +48 71 320 5693
dr inż. Teresa Dzikowska +48 71 320 5681
dr inż. Tomasz Hadaś +48 71 320 5682
dr inż. Maya Ilieva _48 71 320 1952
dr inż. Izabela Wilczyńska +48 71 320 1961
dr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard +48 71 320 1952
mgr inż. Edyta Hadaś +48 71 320 5681
mgr inż. Jan Sierny +48 71 320 1957
mgr inż. Magdalena Owczarek-Wesołowska +48 71 320 1957
mgr inż. Mieczysław Łyskawa +48 71 320 5680
mgr inż. Paweł Hordyniec +48 71 320 1954
mgr inż. Wojciech Sowa +48 71 320 1952
mgr inż. Kamila Pawłuszek  
Wiktor Żukowski +48 71 320 5698

PhD students

   
mgr inż. Bartłomiej Ćmielewski +48 71 320 5611
mgr inż. Małgorzata Mendela +48 71 320 5617
     

Professors emeritus

   
prof. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum    
dr inż. Zbigniew Patrzałek    
prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń    
prof. dr hab. inż. Edward Osada