Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Architektury Krajobrazu


 

 • Aktualizacja projektu budowlanego zagospodarowania terenu Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju. Kier. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
  – Gmina Polanica Zdrój,
 • Przygotowanie organizacji i przeprowadzenie konkursu zamkniętego na koncepcję projektową zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śląskim. Kier. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
  – Gmina Jordanów Śląski,
 • Koncepcja zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnic. Kier. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
  – Gmina Trzebnica,
 • Zamieszczenie artykułów z konferencji „Wiejska przestrzeń – zagrożone dziedzictwo” w kwartalniku Architektura Krajobrazu. Kier. Irena Niedźwiecka-Filipiak,
  – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Koncepcja zagospodarowania terenu Kopalni Granitu „Siedlimowice” w zakresie zieleni izolacyjnej. Kier. Bartosz Jawecki, Elżbieta Szopińska,
  – Mineral Polska sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór,
 • Organizacja III Dolnośląskiego Międzysektorowego Forum Ekologicznego. Kier. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak,
  – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.