Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Budownictwa


 

 • Badania poślizgu międzyfazowego dla oddzielnych średnic PMK w pionowej rurze metoda znaczników izotopowych. Kier. Jerzy Sobota,
  – Instytut Hydrodynamiki CzAN, Praga, Czechy,
 • Okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania suchych zbiorników przeciwpowodziowych: Krzeszów I zlokalizowanego w km 8+700 Potoku Zadrna i Krzeszów II zlokalizowanego w km 9+600 Potoku Zadrna. Kier. Krzysztof Parylak,
  – RZGW we Wrocławiu,
 • Okresowa 5-cio letnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania zbiornika wodnego w Słupie w km 8+200 rzeki Nysy Szalonej. Kier. Krzysztof Parylak,
  – RZGW we Wrocławiu,
 • Okresowa pięcioletnia kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Cieplicach zlokalizowanego w km 1,6 rzeki Wrzosówka. Kier. Krzysztof Parylak,
  – RZGW we Wrocławiu,
 • Badania wytrzymałościowe na ściskanie prób gruntowo-cementowych. Kier. Robert Świerzko,
  – Soletanche Polska, Warszawa.