Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Geodezji i Geoinformatyki


 

 • Dane obserwacyjne pochodzące ze stacji referencyjnej. Kier. Jan Kapłon,
  – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK),
 • Wykonanie skaningu laserowego LIDAR w Karkonoszach w strefie karów polodowcowych Śnieżnych Kotłów, Wielkiego i Małego Stawu oraz Kotła Jagniątkowskiego. Kier. Andrzej Borkowski,
  – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego,
 • Szkolenie pracowników WITD we Wrocławiu z zakresu obsługi niwelatorów kodowych. Kier. Piotr Grzempowski,
  – Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego we Wrocławiu,
 • Sporządzenie opinii biegłego. Kier. Mirosław Kaczałek,
  – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
 • Sporządzenie opinii biegłego. Kier. Andrzej Borkowski,
  – Sąd Okręgowy w Szczecinie,
 • Utworzenie zintegrowanej bazy osnowy obszaru województwa opolskiego – opracowanie zintegrowanej bazy osnowy powiązanej z zasobem danych przestrzennych Opolskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Kier. Andrzej Borkowski,
  – Kon-Dor S.C., Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.