Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Inżynierii Środowiska


 

 • Stan czystości wód powierzchniowych w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most z uwzględnieniem źródeł zanieczyszczeń. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Opracowanie warunków meteorologicznych dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most za rok 2011. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most i „kwatery Południowej” do rzędnej zapór 195 m npm. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Bilans wodny i hydrochemiczny dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Raport oddziaływania na środowisko rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most i „kwatery Południowej” do rzędnej zapór 195 m npm. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Półtechniczne badania hydrotransportu odpadów z ZWR rejon Lubin w rurociągu z PEHD. Kier. Stanisław Czaban,
  – KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Półtechniczne badanie liniowe strat ciśnienia dla mieszaniny popiołowo- wodnej w instalacji Ø 200 mm (oporów przepływu ). II etap. Kier. Stanisław Czaban,
  – Bełchatów PGE,
 • Analiza funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na polderze przeciwpowodziowym „Oławka”. Kier. Stanisław Czaban,
  – DZMiUW we Wrocławiu,
 • Badania właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu spoistego. Kier. Ireneusz Kajewski,
  – Kępno,
 • Wykonanie usług badawczych na zbiornikach wodnych Gołuchów, Roszków, Szałe, Kobyla Góra, Murowaniec w latach 2012-2013. Kier. Tadeusz Molski,
  – WZMiUW w Poznaniu, oddz. Ostrów Wlkp.,
 • Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania suchego zbiornika przeciwpowodziowego zlokalizowanego w potoku Łomnica. Kier. Tadeusz Molski,
  – DZMiUW we Wrocławiu,
 • Ocena stanu technicznego i przydatności do użytkowania zbiorników wodnych Szałe, Kobyla Góra. Kier. Tadeusz Molski,
  – WZMiUW w Poznaniu, oddz. Ostrów Wlkp.,
 • Studium rekultywacji terenu znajdującego się na obszarze oczyszczalni ścieków Pola Osobowickie (etap IIA). Kier. Janusz Łomotowski,
  – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu,
 • Wydanie opinii dotyczącej wpływu średnicy zastosowanego rurociągu tłocznego o DN 630. Kier. Janusz Łomotowski,
  – Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego we Wrocławiu.