Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska


 

  • Kontynuacja badań wpływu projektowanego spiętrzenia Odry stopniem MALCZYCE na stosunki wodne terenów przyległych na lewym brzegu. Kier. Leszek Pływaczyk,
    – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  • Prowadzenie monitoringu oddziaływania na środowisko zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie w km 61+500. Kier. dr hab. inż. Romuald Żmuda,
    – Gmina Kluczbork – Urząd Miejski Kluczborka.