Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Seminarium środowiskowe


Luty 2013 – luty 2018, pięciolecie spotkań w ramach Seminarium Środowiskowego – podsumowujący artykuł jubileuszowy


  • 6 grudnia 2017 r., "Nowe podejście do analizy ryzyka powodziowego", mgr inż. Grzegorz Dumieński, dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB
  • 29 listopada 2017 r., "Internal Soil Moisture Exchange and Chemistry of Interstital and Ground Water", prof. dr Yurij Mażajski
  • 25 października 2017 r., "Modelowanie jako narzędzie wspomagające badania środowiska morskiego", dr Jaromir Jakacki
  • 2 czerwca 2017 r., "Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych", prof. dr hab. Cezary Sławiński, prof. dr hab. Piotr Baranowski
  • 18 maja 2017 r., "Droga awansu naukowego w naukach biologicznych i rolniczych zgodnie z aktualną ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym", prof. dr hab. Wojciech Budzyński
  • 7 kwietnia 2017 r., "Prognozowanie trąb powietrznych w Polsce w oparciu o system prognoz numerycznych z wykorzystaniem indeksu Universal Tornadic Index (UTI)", dr Andrzej Mazur
  • 10 marca 2017 r., "Planowanie przestrzenne a powodzie miejskie", dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof. IMGW-PIB
  • 10 lutego 2017 r., "Sea-level and Coastline Change: Competition of Geological, Climate and Antropogenic Impacts", prof. dr hab. Jan Harff
  • 20 stycznia 2017 r., "Estymacja jądrowa gęstości i jej zastosowania", prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk