Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4 grudnia 2019 r. „Teledetekcyjny oraz naziemny monitoring agro-hydro-meteorologiczny na obiektach drenarskich/podsiąkowych realizowany w projekcie INOMEL” Ewa Kanecka-Geszke, Bogdan Bąk, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Andrzej Żyromski, Mariusz Sojka