Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

9 stycznia 2019 r. „Bystrza o zwiększonej szorstkości”, prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik