Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wyjazd studentów do Dortmundu

Studenci inżynierii środowiska, realizujący studia na specjalności "inżynieria bezpieczeństwa systemów gospodarki wodnej", zapoznali się z działalnością praktyczną oraz badawczo-naukową Instytutu Technologii Ratownictwa (IFR) w Dortmundzie. Wyjazd został zorganizowany w ramach przedmiotu zarządzanie kryzysowe. 

Źródło RSS