Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zarząd

Ukonstytuowany skład osobowy Zarządu Zrzeszenia Absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu Zarządu

       Skład osobowy Zarządu:

 1. Ryszard Pokładek – prezes
 2. Włodzimierz Czamara  – wiceprezes
 3. Jarosław Dąbrowski   – wiceprezes  
 4. Halina Klimczak - wiceprezes           
 5. Tadeusz Kiwacz - skarbnik          
 6. Michał Zieliński - sekretarz         
 7. Wiesław Arkuszewski
 8. Joanna Gustowska         
 9. Monika Holdenmajer  
 10. Stanisław Kostrzewa   
 11. Tomasz Kowalczyk
 12. Jerzy Kuźmicki
 13. Wojciech Łyczko
 14. Edward Sieradzan
 15. Tadeusz Szymała
 16. Józef Świerczek           

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 1. Stanisława Dziubałka
 2. Anna Pływaczyk
 3. Maria Boczarska
 4. Stanisław Czaban
 5. Krzysztof  Nyc

Skład osobowy Sądu Koleżeńskiego:

 1. Tadeusz Herezo
 2. Donat Dejas
 3. Krzysztof Pulikowski
 4. Daniel Garlikowski
 5. Kazimierz Prager