Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zjazd absolwnetów, wrzesień 2001 r.