Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2019

Wyniki Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Ogłoszono laureatów II edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej.

Konferencja CMPH

Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych zorganizowało konferencję pt.: „Modelowanie procesów hydrologicznych – zagadnienia modelowania w sektorze gospodarki wodnej”

Instalacja szkoleniowa w sali 416M dostępna dla studentów

Po wielomiesięcznych staraniach udało się uruchomić instalację szkoleniową dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska.

Dr hab. Szymon Szewrański profesorem nauk rolniczych

Miło nam poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 1 października 2019 roku nadał dr. hab. inż. Szymonowi Szewrańskiemu tytuł profesora nauk rolniczych. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez miała miejsce 28 listopada 2019 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Inżynieria krajobrazu w terenie

Studentki i studenci Architektury krajobrazu (2 rok USM) 18 października 2019 r. zdobywali wiedzę z zakresu inżynierii krajobrazu w trakcie zajęć terenowych Strzegomiu

Wręczenie dyplomów absolwentom wydziału

Uroczystość w dniu 16 listopada 2019 otworzył dziekan wydziału, prof. dr hab. inż. Bernard Kontny. Przywitał przybyłych gości, a szczególnie absolwentów wydziału.

Wizyta w Nadleśnictwie Miękinia

Studenci kierunków inżynieria bezpieczeństwa oraz gospodarka przestrzenna, w ramach realizacji przedmiotów wycena szkód środowiskowych oraz ocena i wycena środowiska, wzięli udział w wyjeździe terenowym do Nadleśnictwa Miękinia.

Wyróżnienie prof. Wojciecha Skowrońskiego

Prof. Wojciech Skowroński z Instytutu Budownictwa został wyróżniony Medalem im. Prof. Jerzego Ważnego za dorobek naukowy oceniony przez Jury, któremu przewodniczył prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – Przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk.

Jubileusz prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego

W dniu 23 września 2019 roku w zabytkowym ośrodku edukacyjno-szkoleniowym w Pawłowicach odbyła się uroczystość Jubileuszu pracy prof. zw. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego.

Konkurs „OZE w obiektywie studentów IŚ”

Konkurs pn. „OZE w obiektywie studentów Inżynierii Środowiska” na najładniejszą fotografię z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii został ogłoszony w dniu 23 czerwca 2019 r. przez Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. UPWr.