Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2018

Studenci budownictwa w Malczycach

W maju studenci Budownictwa ostatniego roku studiów magisterskich odbyli wycieczkę na legendarną, trwającą od 21 lat, budowę stopnia wodnego w Malczycach.

Przedstawiciele naszego Wydziału w akcjach COST

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.

Wycena lasów w praktyce

Studenci specjalności gospodarka nieruchomościami, z kierunku geodezja i kartografia, wzięli udział w wyjeździe do Nadleśnictwa Zdroje, aby w praktyce przetestować swoje umiejętności z zakresu wyceny lasów.

Studenci na terenie budowy zbiornika Racibórz Dolny

10 maja 2018 roku studenci Inżynierii i Gospodarki Wodnej wraz z opiekunką dr inż. Justyną Hachoł w ramach przedmiotu Zarządzanie Kryzysowe odwiedzili teren budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry.

Wyprawa SKN Meliorantów szlakiem Doliny Baryczy

W ostatni weekend maja miał miejsce kolejny wyjazd naukowo-poznawczy SKN Meliorantów im. prof. S. Baca. Tym razem celem było leżące na północ od Wrocławia miasto Milicz słynące z największego w Europie zespołu stawów hodowlanych.

Pierwsze miejsce dla SKN Wspornik – sejmik majowy 2018

W dniach 17-18 maja odbyła się XXIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXXV Sejmik SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym We Wrocławiu. Pierwsze miejsce w sekcji Inżynierii Kształtowania Środowiska zajął Sebastian Sikora, student kierunku Budownictwo, z SKN WSPORNIK.

Najlepsza praca dyplomowa z zakresu zrównoważonego rozwoju

Mgr inż. Paweł Tomczyk został zwycięzcą II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zrównoważonego rozwoju pod patronatem profesora Bazylego Poskrobki.

Wystawa malarstwa i kolażu Anny Borcz

„SZLAKI POCZTOWE”. Wernisaż 23 maja o godz. 17.00. Wystawę można oglądać do 15 czerwca w godz. 8-19 w Patio Gmachu Głównego, ul. Norwida 25.

Pierwszy linearny park na terenach pokolejowych we Wrocławiu

Koncepcja tego założenia powstała w Pracowni Studialno-Projektowej Instytutu Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr inż. arch. Justyny Rubaszek.

Prof. Jerzy Sobota na wykładach w Saint-Petersburg Mining University

Prof. Jerzy Sobota z Instytutu Budownictwa przebywał w dniach 14-18 maja 2018 r. z wizytą w Saint-Petersburg Mining University, gdzie miał wykłady dla pracowników i studentów.