Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Konkursy Narodowego Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych

Konkursy Narodowego Centrum Nauki

na finansowanie projektów badawczych

www.ncn.gov.pl

 

Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 marca 2011 r. ogłosiło cztery konkursy na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych.

 

Kwalifikacja i ocena projektów badawczych prowadzona będzie na podstawie 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin) tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach:

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1–HS6)

Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1–ST10)

Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1–NZ9)

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem paneli Narodowego Centrum Nauki http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/panele%20dziedzinowe%20ncn.pdf

oraz ze szczegółowym wykazem dyscyplin i grup dyscyplin http://www.ncn.gov.pl/download/pdf/panele%20ncn.pd

Rodzaje konkursów NCN na finansowanie projektów badawczych

  1. Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów http://www.ncn.gov.pl/html/konkursy/ogloszenie01-ogolne.html
  2. Konkurs na  finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora http://www.ncn.gov.pl/html/konkursy/ogloszenie03niedoktor.html
  3. Konkurs na finansowanie  projektów badawczych realizowanych przez osoby  rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora http://www.ncn.gov.pl/html/konkursy/ogloszenie04doktor.html
  4. Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. http://www.ncn.gov.pl/html/konkursy/ogloszenie02-pmn.html

UWAGA

Uprzejmie informuję Wnioskodawców, którzy w ramach 40. konkursu na finansowanie projektów badawczych otrzymali pozytywną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że umowy będą podpisywane w drugiej połowie marca bieżącego roku.

Nowy internetowy formularz umowy jest dostępny na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Zachęcam Państwa do odwiedzania strony internetowej Narodowego Centrum Nauki, na której będziemy podawali informacje na temat dalszej procedury postępowania z projektami, które zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach 40. konkursu.

prof. dr hab. Szczepan Biliński                                 piątek, 18 lutego 2011

Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki