Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rok 2015

Życzenia świąteczno-noworoczne Dziekana

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Pracownikom i Studentom Wydziału

życzy Dziekan Bernard Kontny.

Nagroda dla studenta SKN HYDROLOGÓW i HYDROTECHNIKÓW

Paweł Tomczyk, członek Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na III Międzynarodowej Konferencji młodych naukowców odbywającej się w dniu 11 grudnia 2015 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach zdobył Nagrodę w kategorii NAJCIEKAWSZA TEMATYKA.

XIII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa

XIII Sympozjum pod hasłem ”Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” odbyło się w nadmorskim Darłowie w dniach 24-26 września 2015 r.

Zajęcia pokazowe dla maturzystów

8 grudnia na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji zorganizowane zostały zajęcia pokazowe dla grupy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jarocinie.

Dzień Aktywności Studenckiej

Tegoroczny Dzień Aktywności Studenckiej okazał się sukcesem Studenckiego Koła Naukowego Planowania Przestrzennego PUZZLE, które wzbudziło największe zainteresowanie uczestników DAS'u oraz zdobyło uznanie jury, zdobywając tym samym I miejsce w konkursie na najlepsze stanowisko oraz jego obsługę.

Staż naukowy w ramach programu Erasmus+

W okresie 1.08-31.10 bieżącego roku studenci IV roku Inżynierii Bezpieczeństwa: Ewa Nowińska, Sandra Rutowicz oraz Jarosław Jazienicki, których promotorem prac inżynierskie jest dr inż. Paweł Lochyński, uczestniczyli w stażu naukowym w UNESCO Labolatory of Environmental Electrochemistry na Uniwersytecie Karola w Pradze.

16th Czech-Polish Workshop "ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MOUNTAINS AND ADJACENT AREAS"

Coroczne spotkania organizowane zamiennie przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytut Mechaniki i Struktury Górotworu Czeskiej Akademii Nauk to okazja do prezentacji wyników badań geodynamicznych dotyczących obszaru sudeckiego.

Absolutorium wydziału

W dniu 21 listopada odbyła się coroczna wydziałowa uroczystość, podczas której wręczono dyplomy absolwentom wydziału oraz osobom, które uzyskały w minionym roku stopień doktora. Była to również okazja do wręczenia medali zasłużonym dla wydziału.

Ochrona przeciwpowodziowa Dolnego Śląska

W laboratorium wodnym im. Juliana Wołoszyna w okresie od sierpnia do października prowadzono badania laboratoryjne mające zweryfikować założenia projektowe awaryjnych urządzeń zrzutowych suchego zbiornika przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie na potoku Goworówka w powiecie kłodzkim.

Wystawa poplenerowa Głubczyce 2015

W listopadzie w holu budynku CND przy pl. Grunwaldzkim pracownicy, studenci i goście naszego uniwersytetu mieli okazję oglądać poplenerową wystawę z malarskich spotkań w Głubczycach.