Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Jubileusz prof. dr hab. inż. Alicji Czamary z Instytutu Inżynierii Środowiska


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara

Organizatorem Seminarium był Instytut Inżynierii Środowiska przy Wydziale Inżynierii Kształtowania  Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Patronat honorowy objął JMRektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji prof. dr hab. inż. Bernard Kontny. Na uroczystość przybył także Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy.

Salę konferencyjną zapełnili pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska oraz goście. Po przywitaniu Jubilatki, Jej męża prof. dr hab. inż. Włodzimierza Czamary orazprzybyłych gości przez dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego, prof. nadzw. nastąpiły przemówienia JMRektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki i Dziekana prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego


JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Sylwetkę naukową prof. dr hab. inż. Alicji Czamary przedstawił kierownik Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami dr hab. inż. Ireneusz Kajewski.


Dr hab. inż. Ireneusz Kajewski


Dr hab. inż. Ireneusz Kajewski

Następnie wystąpiła pani prof. dr hab. inż. Alicja Czamara, która przedstawiła swoją drogę edukacyjną od szkoły podstawowej do studiów na AGH. Zaprezentowała swoją rodzinę, rodziców, rodzeństwo i bliskich, którzy jej przez całe życie szkolne, naukowe i zawodowe towarzyszyli.


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara


Prof. dr hab. inż. Alicja Czamara i dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw.

W dalszej części nastąpiły wystąpienia okolicznościowe


Prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu


Prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski były Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski były Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z Instytutu Budownictwa, były Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota z Instytutu Budownictwa, były Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Stanisław Kostecki Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej dr hab. inż. Stanisław Kostecki Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu


Prof. nadzw. dr hab. inż. Romuald Żmuda Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i dr hab. inż. Ryszard Pokładek


Prof. nadzw. dr hab. inż. Romuald Żmuda Dyrektor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska i dr hab. inż. Ryszard Pokładek


Delegacja Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw., Prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, dr inż. Robert Kasperek, mgr Olga Szarska i mgr Bożena Klatt-Piasecka


Delegacja Instytutu Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski prof. nadzw., Prof. dr hab. inż. Stanisław Czaban, dr inż. Robert Kasperek, mgr Olga Szarska i mgr Bożena Klatt-Piasecka


Dr hab. inż. Ryszard Pokładek i mgr inż. Tadeusz Kiwacz – Zrzeszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Dr hab. inż. Szymon Szewrański Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej


Dr hab. inż. Szymon Szewrański Kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej


Dr inż. Jerzy Potyrała Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu


Dr inż. Radosław Stodolak – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geofizycznego/ Oddział we Wrocławiu


Dr inż. Radosław Stodolak – Sekretarz Polskiego Towarzystwa Geofizycznego/ Oddział we Wrocławiu


Ewa Knap i Jeremi Baran Członkowie SKN Hydrologów i Hydrotechników przy Instytucie Inżynierii Środowiska


Ewa Knap i Jeremi Baran Członkowie SKN Hydrologów i Hydrotechników przy Instytucie Inżynierii Środowiska


Prof. dr hab. inż. Laura Radczuk


Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki


Prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski Dyrektor Instytutu Geodezji i Geoinformatyki


Prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński były Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i były Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński były Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i były Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski Kierownik Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej


Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski Kierownik Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej


Dr hab. inż. Tomasz Tymiński Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Dr hab. inż. Tomasz Tymiński Prodziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji


Dr Andrzej Moryl, dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska i dr hab. Ireneusz Kajewski Pracownicy Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Dr hab. Krzysztof Lejcuś, wychowanek Pani Profesor, Zakład Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Mgr inż. Tadeusz Kiwacz Zakład Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Mgr inż. Katarzyna Suszek z Instytutu Inżynierii Środowiska


Zdzisława Lis i Krystyna Matusiak, byłe pracownice Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Dr inż. Andrzej Duber, były pracownik Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Dr inż. Ryszard Marcjoniak były pracownik Zakładu Wód Podziemnych i Gospodarki Odpadami


Dr inż. Andrzej Pawłowski z Instytutu Budownictwa


Dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, mgr inż. Aleksandra Bawiec i mgr inż. Piotr Dragański z Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej


Dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z Zakładu Infrastruktury i Techniki Sanitarnej


Mgr inż. Józef Sołtys z Instytutu Inżynierii Środowiska


Mgr inż. Józef Sołtys z Instytutu Inżynierii Środowiska


Prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Janik, mgr inż. Amadeusz Walczak z Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska

W kolejnej części Jubileuszu paniprof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Uniwersytet Opolski) zaprezentowała referat pt.Wyzwania dla inżynierii środowiska w XXI wieku.


Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN


Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN


Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN

Następnie PanProf. Lothar Paul (Technical University of Dresden) zaprezentował referat pt. Syptoms of Climate Change in German Drinking Water Reservoirs.


Prof. Lothar Paul (Technical University of Dresden)


Prof. Lothar Paul (Technical University of Dresden)


Prof. Lothar Paul (Technical University of Dresden)

Na zakończenie seminarium Pani prof. dr hab. inż. Alicja Czamara podziękowała swoim byłym współpracownikom, kolegom i gościom.


Prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara i prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Goście Pani Prof. Alicji Czamary


Uczestnicy Jubileuszu Pani prof. dr hab. inż. Alicji Czamary

Pani Profesor Alicji Czamarze, życzymy dalszych lat zdrowia, pogody ducha i dalszej działalności wspierającej naukę.

Zdjęcia wykonał mgr inż. Michał Śpitalniak z Instytutu Inżynierii Środowiska