Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Życzenia urodzinowe dla profesora Jerzego Kowalskiego

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie w przeddzień JUBILEUSZU 85 URODZIN pana profesora Jerzego Kowalskiego. Do mieszkania profesora na wrocławskim Biskupinie przybyła Delegacja Wydziału i Instytutu Inżynierii Środowiska. Na okoliczność urodzin przybyli: prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw., dr hab. inż. Ireneusz Kajewski i dr hab. inż. Tomasz Tymiński. Podczas spotkania profesorowi towarzyszyła Małżonka i Córka.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski otrzymał z okazji urodzin bukiet kwiatów i życzenia. Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Bernard Kontny przekazał w imieniu Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, społeczności akademickiej wydziału i swoim własnym urodzinowe życzenia. Przekazał słowa uznania dla profesora za dotychczasowe osiągnięcia, znaczący wkład w rozwój nauki oraz podziękowania za zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska akademickiego, zarówno w zakresie naukowym, dydaktycznym, jak i organizacyjnym. Prof. Bernard Kontny wskazał jak wiedza, doświadczenie i twórcza działalność profesora przyczyniły się do wykształcenia licznych pokoleń młodzieży akademickiej i znacznego grona specjalistów. Na koniec pan dziekan pożyczył profesorowi dużo zdrowia  i pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Drugi list gratulacyjny wystosował zaś Instytut Inżynierii Środowiska. Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, prof. nadzw. wraz z dr hab. inż. Ireneuszem Kajewskim i dr hab. inż. Tomaszem Tymińskim w imieniu własnym, jak i Pracowników Instytutu złożyli profesorowi z okazji pięknego jubileuszu 85 rocznicy urodzin najserdeczniejsze podziękowania za dziesiątki lat niestrudzonej pracy dla dobra macierzystego Instytutu. Przekazali głęboką wdzięczność za ogromny wkład na rzecz pomyślności instytutu, szczególnie za wysiłek i czas poświęcony rozwojowi naukowemu wielu dzisiejszych pracowników instytutu. Na koniec zostały przekazane panu profesorowi od Przyjaciół z Instytutu Inżynierii Środowiska życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym i pogody ducha w poczuciu satysfakcji z dobrze wykonanej pracy zawodowej oraz kolejnych pięknych jubileuszy.

Życiorys prof. dr hab. inż. Jerzego Kowalskiego