Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Hydrologów i Hydrotechników w Warszawie

Seminarium odbyło się w „Centrum Wodnym” Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prelegentem seminarium był dr George R. Koerner, który jest światowej sławy specjalistą i dyrektorem Instytutu Geosyntetyków w Filadelfii.

W programie wydarzenia znalazły się następujące wystąpienia:

  • Zapewnienie trwałości geosyntetyków w okresie użytkowania poprzez dobór częściowych współczynników bezpieczeństwa,
  • Ściany oporowe z gruntu zbrojonego,
  • Geosyntetyki w funkcji filtracji, drenażu oraz zabezpieczeń przeciwerozyjnych.

Udział w seminarium pozwolił pogłębić naszą wiedzę z zakresu stosowania geosyntetyków w praktyce. Mieliśmy również okazję zwiedzić laboratorium geosyntetyczne oraz laboratorium geotechniczne SGGW. Chcielibyśmy również serdecznie podziękować dr Jolancie Dąbrowskiej, dzięki której mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu!